Reklamacje i zwroty

REKLAMACJA:

 1. Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w przypadku otrzymania towaru uszkodzonego,  wadliwego, niekompletnego, niezgodnego z ofertą sprzedaży, stwierdzenia braku danej pozycji zamówienia itp.
 2. Zgłoszenie reklamacyjne można przekazać
  telefonicznie:
  + 48 884 344 944,
  + 48 666 945 739
  pocztą elektroniczną:
  info@speclight.com.pl
  pocztą tradycyjną na adres:
  SPECLIGHT
  Zawrzyckiego 38
  38-400 Krosno 
 3. W zgłoszeniu należy podać opis przyczyny reklamacji oraz informację na temat oczekiwanego sposobu rozpatrzenia – np. naprawa, wymiana produktu na nowy, zmiana ceny itp.
 4. Reklamacja zostanie rozpatrzona niezwłocznie.

ZWROT TOWARU:

 1. Kupujący może w ciągu 14 dni od daty zakupu odstąpić od umowy bez podania przyczyny. Zwrot produktu (produktów) powinien nastąpić w możliwie najkrótszym czasie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od umowy.
 2. Aby zrezygnować z zakupu (odstąpić od umowy) należy przesłać oświadczenie:
  pocztą elektroniczną na e-mail:
  info@speclight.com.pl
  lub pocztą tradycyjną adres:
  SPECLIGHT
  Zawrzyckiego 38
  38-400 Krosno
  podając numer zamówienia lub faktury i wskazać produkty do zwrotu. W razie wątpliwości można skorzystać z poniższego formularza lub skontaktować się ze Sprzedawcą w celu uzgodnienia zwrotu. Kontakt:
  tel. + 48 884 344 944,
  tel. + 48 666 945 739
  e-mail: info@speclight.com.pl.
  FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY.
 3. W celu ułatwienia  procedury zwrotu, zmniejszenia kosztów i utrudnień dla Kupującego, Sprzedawca może odebrać zwracany towar własną firmą kurierską, uzgadniając z Kupującym termin i miejsce odbioru.
 4. Zgodnie z art. 34 ust. 2 ustawy Kupujący ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu produktu, chyba że Sprzedający zgodził się je ponieść lub nie poinformował Kupującego o konieczności poniesienia tych kosztów.
 5. Sprzedawca po otrzymaniu zwrotu towaru zgodnie z art. 32 ust. 1 zwraca Kupującemu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru.
 6. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Kupujący, chyba że Kupujący zgodzi się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 7. W przypadku zwrotu towaru z zamówienia płatnego przy odbiorze, Sprzedawca zwróci się do Kupującego o wskazanie numeru konta bankowego do dokonania zwrotu należności.