Polityka prywatności

Polityka prywatności sklepu www.speclight.com.pl

Informacje ogólne
Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich usług sklepu https://speclight.com.pl/ .
2. Administratorem danych osobowych zawartych w sklepie jest
SPECLIGHT Krzysztof Zawitkowski, 38-400 Krosno, ul. Zawrzyckiego 38, NIP: 684 220 40 83, REGON: 385169261.
3. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi – ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego.
4. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażonej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.
5. Sklep realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:

  • poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje (formularze rejestracji, wysyłki, zamówień, danych kontaktowych).
  • poprzez gromadzenie plików “cookies” [patrz polityka plików “cookies”].

6. Sklep zbiera informacje dobrowolnie podane przez użytkownika.
7. dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza np. w celu dokonania procesu obsługi kontaktu informacyjnego
8. Dane osobowe pozostawione w sklepie nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych.
9. Do danych zawartych w formularzu przysługuje wgląd osobie fizycznej, która je tam umieściła. Osoba ta ma również praw do modyfikacji i zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie.
10. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności sklepu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego sklepu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.
11. W sklepie mogą pojawiać się linki zewnętrzne prowadzące do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od sklepu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez sklep https://speclight.com.pl/ . Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.
W razie wątpliwości co któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności jesteśmy do dyspozycji – nasze dane znaleźć można w zakładce – KONTAKT.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Akceptując politykę prywatności wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w podanym wyżej/niżej zakresie: składania zamówień, dostawy, zwrotów, otrzymywania newslettera oraz kontaktu z klientem przez: SPECLIGHT Krzysztof Zawitkowski, 38-400 Krosno, ul. Zawrzyckiego 38, NIP: 684 220 40 83, REGON: 385169261 w celu prawidłowej obsługi w sklepie, zamówień, otrzymywania newslettera z informacjami marketingowymi oraz przesyłania ofert marketingowych.

Informujemy, że Państwa zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie przez wysłanie wiadomości e-mail na adres naszej firmy info@speclight.com.pl spod adresu, którego zgoda dotyczy.